Рубрики
Без рубрики

NTP Sunucusundan Zaman Bilgisi çekebilme

Herhangi Bir Ekstra Paket Gerektirmeksizin Uzak Bir NTP Sunucusundan Zaman Bilgisini çekmek Için aşağ … Теги с Python, NTP, время.

Herhangi Bir Ekstra Paket Gerektirmeksizin Uzak Bir NTP Sunucusundan Zaman Bilgisini çekmek Için aşağıdaki Gibi Bir Kod Yazmanız Yetreli Olmaktadır.

Aşağıdaki örnekte ulakbim.gov.tr ntp2 sunucusundan zaman bilgisi çekilmektedir.

#!/usr/bin/env python
from socket import AF_INET, SOCK_DGRAM
import sys, socket
import struct, time

def getNTPTime(host = "ntp2.ulakbim.gov.tr"):
    port = 123
    buf = 1024
    address = (host,port)
    msg = '\x1b' + 47 * '\0'

    TIME1970 = 2208988800 # 1970-01-01 00:00:00
    client = socket.socket( AF_INET, SOCK_DGRAM)
    client.sendto(msg.encode('utf-8'), address)
    msg, address = client.recvfrom( buf )

    t = struct.unpack( "!12I", msg )[10]
    t -= TIME1970
    return time.ctime(t).replace(" "," ")

if __name__ == "__main__":
    print(getNTPTime())

Оригинал: “https://dev.to/aciklab/ntp-sunucusundan-zaman-bilgisi-cekebilme-5fd6”